Đà điểu non đã hấp dẫn những con linh cẩu háu đói. Chúng kéo nhau đến hòng đoạt mạng đà điểu non nhưng bất thành.

Vì đà điểu đã kiên nhẫn để những con non chào đời từ những quả trứng, nhưng những loài săn mồi lại hứng thú với những con non này. Ở một góc nhìn khác, con linh cẩu đầu đàn không muốn cả đàn của nó bị bỏ đói. Đây là trách nhiệm của thủ lĩnh.

Những con đà điểu non chắc chắn sẽ là bữa ăn ngon và dễ dàng khi chỉ có 2 con đà điểu cản đường trong khi linh cẩu có lợi thế về số lượng. Cả đàn linh cẩu hết sức thận trọng khi đối đầu đà điểu. Con đà điểu cái có vẻ điềm tĩnh khi đàn linh cẩu kéo đến.

Niềm tin của nó dành cho con đà điểu đực chắc chắn là có cơ sở. Cuối cùng, đàn linh cẩu không thể tiếp cận đà điểu cái và những con non dưới sự bảo vệ của con đà điểu đực.

Công Hiếu (t.h)