Khi đang chạy trốn cảnh sát, chiếc xe ô tô 4 chỗ đã bay lên không trung rồi cắm đầu vào bức tường bằng thùng gỗ cao khoảng 10 mét.