Với số lượng đông, những đối tượng này đã dàn cảnh rồi trộm đi 2 chiếc xe máy ngay trước mặt bảo vệ.