Do sóng nước dập dềnh khiến đoạn lên xuống của phà không cố định, làm cho các lái xe gặp khó khăn khi di chuyển.