Sau 1 giờ tử chiến, khỉ Langur xám bất ngờ bị cắn đứt mất một cánh tay. Với vết thương nặng này, nó khó lòng mà sống sót.