Một người đầu bếp mù ở Trung Quốc đã khiến nhiều người kinh ngạc khi thể hiện kỹ năng dao thớt vô cùng điệu nghệ.