Chiếc máy cày đang di chuyển bất ngờ nổ lốp, vụ nổ mạnh khiến lazang bay thẳng vào quán nước đang có 3 học sinh đang ngồi.