Anh chàng lỡ tay khiến bạn gái trang điểm hỏng nhưng cô nàng lại nói không sao làm chàng trai bối rối lòng như lửa đốt.