Đàn báo đốm tìm cách hạ gục con non khiến ngựa vằn mẹ nổi trận lôi đình truy sát cả nhà báo đốm.

Con non bị báo đốm truy sát, ngựa vằn mẹ nổi trận lôi đình