Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa công bố chính thức giá sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 để các địa phương chủ động trong việc thông tin tới các nhà trường và phụ huynh

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa công bố giá sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 năm học 2021-2022. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xuất bản 2 bộ sách: Chân trời sáng tạoKết nói tri thức với cuộc sống.

Với Sách giáo khoa lớp 2:

Bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” có tổng cộng 10 cuốn (Tiếng Việt 2 tập một; Tiếng Việt 2 tập hai; Toán 2 tập một; Toán 2 tập hai; Tự nhiên và Xã hội 2; Đạo đức 2; Âm nhạc 2; Mĩ thuật 2; Hoạt động trải nghiệm 2; Giáo dục thể chất 2) có giá 186.000 đồng/bộ.

Bộ sách “Chân trời sáng tạo” gồm 10 cuốn (Tiếng Việt 2 tập một; Tiếng Việt 2 tập hai; Toán 2 tập một; Toán 2 tập hai; Tự nhiên và Xã hội 2; Đạo đức 2; Âm nhạc 2; Mĩ thuật 2; Hoạt động trải nghiệm 2; Giáo dục thể chất 2) có giá 179.000 đồng/bộ.

Sách giáo khoa Tiếng Anh có: Tiếng Anh 2 giá 52.000 đồng; Tiếng Anh 2 Family and Friends giá 79.000 đồng.

Bộ SGK mới lớp 2 của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.

Với Sách giáo khoa lớp 6: 

Bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” gồm 13 cuốn (Toán 6 tập một; Toán 6 tập hai; Ngữ văn 6 tập một; Ngữ văn 6 tập hai; Khoa học tự nhiên 6; Lịch sử và Địa lí 6; Giáo dục công dân 6; Âm nhạc 6; Mĩ thuật 6; Công nghệ 6; Tin học 6; Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp 6; Giáo dục thể chất 6) có giá 245.000 đồng/bộ.

Bộ sách “Chân trời sáng tạo” có 12 cuốn (Toán 6 tập một; Toán 6 tập hai; Ngữ văn 6 tập một; Ngữ văn 6 tập hai; Khoa học tự nhiên 6; Lịch sử và Địa lí 6; Giáo dục công dân 6; Âm nhạc 6; Mĩ thuật 6; Công nghệ 6; Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp 6; Giáo dục thể chất 6) có giá 234.000 đồng/bộ.

Sách giáo khoa Tiếng Anh gồm: Tiếng Anh 6 tập 1 giá 38.000 đồng; Tiếng Anh 6 tập 2 giá 38.000 đồng; Tiếng Anh 6 Friends Plus giá 89.000 đồng.

Hiện còn bộ sách Cánh Diều của nhà xuất bản Đại học Sư phạm vẫn chưa công bố giá sách giáo khoa.

Trước đó như Gia Đình Mới đưa tin, theo Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, năm học 2021-2022 học sinh lớp 2 và lớp 6 sẽ học sách giáo khoa mới. Năm học tới sẽ có 3 bộ sách giáo khoa lớp 2, 3 bộ sách giáo khoa lớp 6 thuộc 2 nhà xuất bản: NXB Giáo dục Việt Nam và NXB Đại học Sư phạm.

Các địa phương sẽ tự chọn bộ sách giáo khoa phù hợp với địa phương mình.

Bạn đang xem bài viết Công bố chính thức giá sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 năm học 2021-2022 tại chuyên mục Tin tức của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: bankhoahoc@giadinhmoi.vn.

--> V.Linh/giadinhmoi.vn -->