Đồng Nai: Phát hiện hơn 150 voọc chà vá chân đen tại Núi Chứa Chan

Núi Chứa Chan cách Tp.HCM khoảng 110 km, cao 837 m so với mực nước biển. Đây là ngọn núi cao thứ hai ở Đông Nam Bộ, sau núi Bà Đen (986 m, Tây Ninh).

Người Đưa Tin