Sự cố Vịnh Oman: Đức, Nhật Bản không tin bằng chứng Mỹ

Nhật Bản có thể sẽ đề nghị Mỹ cung cấp bằng chứng trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Pompeo vào ngày 21/6 tới.

Báo đất Việt