Nga lo Mỹ gồng gánh nợ công vì chống đại dịch

Mỹ đã chi tới 2.000 tỷ USD để chống dịch, có thể đẩy nợ công lên 27.000 tỷ USD.

Báo đất Việt