Khí phách của người đàn ông là không được... sợ vợ

Làm trai là phải có khí phách của đàn ông không bao giờ được sợ vợ, bố đã dạy thì không bao giờ sai nhé.

Dân Việt