Ba Lan tức tối vì không thể trở thành đầu mối LNG của châu Âu vì Nord Stream-2

Ba Lan chỉ trích Đan Mạch cấp phép cho Nord Stream-2 khiến nước này không thể trở thành đầu mối năng lượng châu Âu.

Báo đất Việt