Sếp Vertiv: Có thể áp dụng điện toán biên để nâng cao chất lượng phục vụ người dân

Điện toán biên có thể được áp dụng phục vụ người dân tại tỉnh thành, hoặc khách hàng tại cửa hàng bán lẻ hay phòng giao dịch nhằm nâng cao tốc độ xử lý.

ICTNews