Phát triển hiệu quả doanh nghiệp công nghệ Việt Nam theo hướng “Make in Việt Nam”

Một trong những nhiệm vụ Chính phủ yêu cầu Bộ TT&TT tập trung thời gian tới là xây dựng chính sách phát triển hiệu quả doanh nghiệp công nghệ Việt Nam theo hướng “Make in Việt Nam”.

ICTNews