Giáo dục STEM không phải chỉ chế tạo robot

Vốn dĩ chương trình STEM có đầy đủ 6 môn học, 24 khóa cho mỗi năm tuy nhiên hiện nay các tổ chức, trường học chỉ chọn những chương trình học có tính hấp dẫn với trẻ như môn Robotic.

Khám phá