Mảng điện toán đám mây của Amazon tìm thêm hướng đi mới, đăng tuyển người làm việc cho dự án vũ trụ nhưng rồi lại gỡ đi một cách bí ẩn

"Điện toán đám mây" bay lên mây cũng không lạ lắm nhỉ?

Trí Thức Trẻ