Tuy cố gắng hết sức để chống trả, nhưng trước sức mạnh của 3 “lãnh chúa vùng đồng cỏ”, chú trâu rừng vẫn phải bỏ mạng.

Nguồn: Maasai Sightings.

Cự Giải (T/h)