Cá sấu "vua đầm lầy" có thể tấn công được bất kỳ kẻ thù to lớn nào khi ở dưới nước, với voi cũng không ngoại lệ.

Kiều Trang (T/h)