Clip ghi lại diễn biến vụ việc đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Hai thanh niên đi xe máy tốc độ cao, đâm bay gương ô tô rồi phi xuống rãnh nằm bất động.

Clip ghi lại diễn biến vụ việc đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Hai thanh niên đi xe máy tốc độ cao, đâm bay gương ô tô rồi phi xuống rãnh nằm bất động.