Bị kẻ thù đón lõng ở phía trên, con linh dương lập tức "bẻ lái" chạy sang hướng khác khiến sư tử một phen bẽ mặt.

Đảo chân "bẻ lái" khét lẹt, linh dương biến sư tử thành trò cười