Đề thi tham khảo THPT quốc gia năm 2019 môn Hoá học có tổng cộng 40 câu hỏi trắc nghiệm và thí sinh có 50 phút để hoàn thành bài.

Ngày 6/12/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố bộ Đề thi tham khảo THPT quốc gia năm 2019. 

Dưới đây là đề thi tham khảo môn Hoá học:

Đề thi minh hoạ THPT Quốc gia năm 2019: Hoá học - Ảnh 1.
Đề thi minh hoạ THPT Quốc gia năm 2019: Hoá học - Ảnh 2.
Đề thi minh hoạ THPT Quốc gia năm 2019: Hoá học - Ảnh 3.
Đề thi minh hoạ THPT Quốc gia năm 2019: Hoá học - Ảnh 4.