Biết đằng nào món ăn ra cũng sẽ như thế rồi nên lúc gọi món phải tỏ ra mình là một dân sành ăn cho bao người trầm trồ.