Trung tâm Khảo thí (Đại học Quốc gia Hà Nội) vừa thông báo điều chỉnh kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực học sinh THPT học sinh năm 2021.

Cụ thể  như sau:

STT Mã đợt thi Ngày thi đã công bố trước đây Ngày thi điều chỉnh (dự kiến) Ghi chú
1 211 08 - 09/5/2021 29 - 30/5/2021 Cuối tuần
2 212 15 - 16/5/2021 05 - 06/6/2021 Cuối tuần
3 - - 12-13/6/2021 Dự phòng cho đợt 211 và 212
4 213 05 - 06/6/2021 26 - 27/6/2021 Cuối tuần
5 214 12 -13/6/2021 29 - 30/6/2021 Thứ 3, 4
6 215 10 - 11/7/2021 10 - 11/7/2017 Không đổi
7 216 24 - 25/7/2021 17 - 18/7/2021 Cuối tuần
8 - - 24/7 - 25/7/2021 Dự phòng cho đợt 214 - 216

Lịch đăng ký dự thi cho các đợt 214-216 bắt đầu thực hiện từ 8h00 ngày 4/6/2021.

Căn cứ vào diễn biến phòng chống dịch bệnh Coivid-19 mà lịch thi có thể điều chỉnh mới. Trung tâm Khảo thí (Đại học Quốc gia Hà Nội) sẽ gửi Giấy báo dự thi cho thí sinh trước 3 ngày dự thi chính thức.

Theo Trung tâm Khảo thí, căn cứ vào diễn biến phòng chống dịch bệnh COVID-19 mà lịch thi có thể điều chỉnh mới. Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN sẽ gửi Giấy báo dự thi cho thí sinh trước 3 ngày dự thi chính thức.

Thí sinh thường xuyên theo dõi và cập nhật, tra cứu thông tin dự thi trên website: cet.vnu.edu.vn; hoặc https://khaothi.vnu.edu.vn.