Nhà máy sản xuất tên lửa Tomahawk tối tân của Mỹ luôn trông tình trạng tối mật.