Đã yếu “bóng vía“ rồi còn thích nhờn với thằng bạn lầy lội, thanh niên nhận cái kết đắng ngắt.