Sau hơn 10 ngày chứng kiến cảnh doanh thu sụt giảm, nhiều chủ quán đã nghĩ ra các dịch vụ, tung chiêu hút dân nhậu, tăng doanh số những ngày cận Tết.

Sau hơn 10 ngày chứng kiến cảnh doanh thu sụt giảm, nhiều chủ quán đã nghĩ ra các dịch vụ, tung chiêu hút dân nhậu, tăng doanh số những ngày cận Tết.