Hot streamers Việt lan tỏa thông điệp ‘Hãy ở nhà vì đã có chúng tôi'

Trước thông điệp"We stay at work for you. Please stay at home for us"; thì các hot streamers của cộng đồng game thủ Việt cũng hoạt động tích cực như muốn nói với cộng đồng game thủ rằng: "Hãy ở nhà, có chúng tôi đồng hành cùng các bạn!"

ICTNews