Sếp Intel: "Nếu con muốn thành game thủ hay ca sĩ, tôi đều ủng hộ"

"Nếu một trong số con tôi có tài năng để trở thành game thủ esport chuyên nghiệp hay tài năng âm nhạc, tôi sẵn sàng hỗ trợ và ủng hộ chúng phát triển", một lãnh đạo Intel nói.

ICTNews