Khảo sát giá gia cầm hôm nay 14/1 tại chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ (Hà Nội) chúng tôi thấy giá gà, vịt hôm nay không có khởi sắc. Theo đó, giá gà công nghiệp đạt trên dưới 30.000 đồng/kg; giá vịt thịt hôm nay chững giá nhưng khan hàng nên tiểu thương buôn bán khá thuận lợi.

Cập nhật giá gia cầm hôm nay tại chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ (Hà Nội), PV Dân Việt nhận thấy giá vịt thịt đang chững ở mức khá thấp.Giá gia cầm hôm nay: Gà, vịt chợ đầu mối chững giá

Theo thông tin từ Ban quản lý chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ (Thường Tín, Hà Nội), giá gia cầm hôm nay giao dịch tại chợ đầu mối không có biến động.

Cụ thể, giá vịt thịt hôm nay bán hàng đầu như giá vịt bơ chỉ được 28.000 đồng đến 30.000 đồng/kg; giá vịt bầu cánh trắng loại đẹp bán hàng đầu cao nhất 30.000 đồng/kg. Thời điểm khung giờ từ 15h đến 17h hàng ngày, vịt thịt giao dịch nhiều và được giá cao nhất.

Giá ngan thịt hàng đầu bán 60.000 đồng/kg; ngan thịt loại 2,3 chỉ bán được 50.000 đồng đến 55.000 đồng/kg.

Bên cạnh đó, giá vịt thịt giao dịch ở các trại ở các tỉnh miền Bắc dao động trên dưới 22.000 đồng đến trên dưới 24.000 đồng/kg.

Giá vịt thịt bán ở các trại miền Nam cao hơn đạt trên dưới 35.000 đồng/kg.

Giá vịt trời bán buôn từ 50.000 đồng đến 65.000 đồng/con.

Giá vịt siêu bán thịt từ 40.000 đồng đến 50.000 đồng/con.

Giá vịt thịt giao dịch tại chợ dân sinh khoảng 50.000 đồng/kg.

Giá gà lông màu hôm nay: Gà ta Sơn Tây dễ bán

Ghi nhận giá gà lông màu tại chợ đầu mối Hà Vỹ, PV Dân Việt nhận thấy giá gà lông màu Dabaco bán ra trên dưới 50.000 đồng/kg; gà ta Minh Dư bán được trên dưới 60.000 đồng đến  65.000 đồng/kg.

Giá gà công nghiệp hôm nay giao dịch tại chợ đầu mối Hà Vỹ trên dưới 30.000 đồng/kg.

Giá gà Sơn Tây bán ra tại chợ đạt 85.000 đồng/kg hàng đầu, việc tiêu thụ mặt hàng nàyhôm nay đã thuận lợi hơn.

Giá gà lai Đông Tảo 90.000 đồng/kg; gà mía thải loại 65.000 đồng/kg.

Giá gà công nghiệp bán hàng đầu được 32.000 đồng/kg.

Đại diện Ban quản lý chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ cho biết, mấy ngày gần đầy lượng hàng gà, vịt về chợ dao động trên dưới 30 tấn; giá cả các mặt hàng vẫn chững, khách đến chợ giao dịch khá vắng.

Giá gà ta gắn mắc gà thả vườn bán tại các chợ dân sinh ở các tỉnh, thành với giá trên dưới 90.000 đồng/kg (bao gồm cả thịt sẵn); gà ta lai 85.000 đồng/kg.