Hôm nay diễn ra Hội nghị quốc tế quảng bá văn học Việt Nam

Sẽ có hơn 200 đại biểu nước ngoài đến từ 50 nước trên thế giới, gồm những nhà thơ, nhà văn, nhà xuất bản, nhà nghiên cứu... đến Việt Nam trong dịp này.

Vov