Ai kiên cường bằng những nhóm Kpop này: Mất đi toàn thành viên chủ chốt nhưng vẫn sống tốt "hết phần thiên hạ"

Những nhóm nhạc này đều không may mắn khi có thành viên “đứt gánh giữa đường”, thế nhưng họ vẫn kiên cường hoạt động và trở thành “tường thành” Kpop nhờ nỗ lực phi thường.

Trí Thức Trẻ