Hoài Linh đóng cửa nhà thờ dịp giỗ tổ

Do dịch, danh hài Hoài Linh lần đầu đóng cửa nhà thờ tổ nghề dịp cúng giỗ các bậc tiền hiền ngành sân khấu.

Báo gia đình