Ông Bùi Châu Tuấn, Giám đốc Sở TN&MT Điện Biên có 10 phiếu tín nhiệm cao; 23 phiếu tín nhiệm; 15 phiếu tín nhiệm thấp.

Chiều nay (6/12), tại Kỳ họp thứ 9, khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021, HĐND tỉnh Điện Biên tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Có 48/48 đại biểu HĐND tỉnh tham gia bỏ phiếu.

Ông Lê Trọng Khôi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên là người có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất với 43 phiếu (chiếm 86%) trên tổng số đại biểu; số phiếu tín nhiệm 5 phiếu (chiếm 10%), không có phiếu tín nhiệm thấp.

Bà Giàng Thị Hoa, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng có 43 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 86%); 4 phiếu tín nhiệm (chiếm 8%); 1 phiếu tín nhiệm thấp (chiếm 2%).

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên đã biểu quyết nhất trí cao về kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh