Thầy giáo không tay truyền cảm hứng ở Trung Quốc, dành 18 năm dạy trẻ em nghèo ở vùng nông thôn

Thầy giáo "không tay" Jiang Shengfa đã trở thành nguồn cảm hứng ở Trung Quốc khi chứng minh không có trở ngại nào không thể vượt qua.

Đời Sống Pháp Luật