Thiên tài 12 tuổi đã vào đại học, khiến ngôi trường Harvard phá vỡ thông lệ 300 năm

Doãn Hi là người đầu tiên khiến trường đại học Harvard phá vỡ thông lệ 300 năm của trường, anh được mệnh danh là "thiên tài trong các thiên tài".

24h