Hàng loạt trường đại học phía Nam mở ngành sức khỏe

Ngoài các trường công lập đào tạo chính thống về sức khỏe, khối các trường đại học ngoài công lập mở các ngành về sức khỏe ngày càng nhiều.

InfoNet