Cà Mau: Lớp học “vỡ lòng” của U60, U70

Học viên của lớp học tình thương ở Gò Công và Sào Lưới đa phần là những phụ nữ nghèo, những cô, chú tóc đã điểm nhiều sương trắng nhưng vẫn đều đặn đến trường.

Người Đưa Tin