Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình ủy quyền điều hành cho cấp dưới để chữa bệnh

TPO - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình, ông Bùi Trọng Đắc gửi thông báo cho các cá nhân và cơ quan liên quan về việc ông đã ủy quyền điều hành cho cấp dưới để đi chữa bệnh.

Tiền Phong