Họp phụ huynh, đừng "bêu tên" học sinh chưa ngoan

Có thầy cô chủ nhiệm dịp họp phụ huynh lớp để báo cáo kết quả học kỳ I là đem học sinh vi phạm kỷ luật, các em có kết quả thấp ra... "đấu tố".

Báo gia đình