Làm bài kiểm mà bắt cô giáo đoán đáp án, học trò nhận được lời đáp trả không ngờ tới

Cuối bài kiểm tra, cậu học trò lém lỉnh ghi hai chữ "Đoán xem!" còn kèm theo dấu icon mặt cười mà nhiều người cho là gây ức chế.

Đời Sống Pháp Luật