Tranh cãi gay gắt về bài toàn đếm tam giác của học sinh lớp một

Sau khi đưa lên mạng bài toán đếm hình tam giác của học sinh lớp một, phụ huynh càng hoang mang hơn khi nhận hàng nghìn đáp án và chưa hiểu đáp án nào là đúng.

InfoNet