Không mở rộng thêm địa phương sử dụng chương trình Công nghệ giáo dục

Trước những bất đồng trong dư luận xã hội về chương trình Công nghệ giáo dục, Bộ GD&ĐT đã gửi văn bản hướng dẫn đến các địa phương.

InfoNet