Luật Giáo dục đại học (sửa đổi): Tránh lặp lại tình huống như GS quần đùi !

'Vừa rồi xảy ra trường hợp 1 giáo sư người Việt sống ở nước ngoài, ông ấy làm hiệu phó xong trường bầu hiệu trưởng ('Giáo sư quần đùi' Trương Nguyện Thành – phóng viên). Bầu xong sang cơ quản quản lý bị bác bỏ. Đấy chính là quy trình ngược'.

InfoNet