Mã trường, mã ngành Đại học Tôn Đức Thắng 2018
Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào Đại học Tôn Đức Thắng cần điền đúng mã trường là DTT. Đại học Tôn Đức Thắng có những ngành đáng chú ý như ngành Khoa học máy tính với mã ngành 7480101.

InfoNet

Bão không đến từ Hà Giang

Báo mới