Sách giáo khoa môn Thể dục tại Việt Nam có cần thiết?

Thông tin về quyển sách giáo khoa môn Giáo dục thể chất theo chương trình GDPT mới hiện đang nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận, đặc biệt là giáo viên.

Vtc News