UBND Tp.Hà Nội dự kiến quy định người đi thuê nhà muốn đăng ký thường trú trong nội thành phải có diện tích ở tối thiểu 15 m2, còn tại các huyện là 8 m2.

UBND Tp.Hà Nội đang lấy ý kiến đóng góp về Dự thảo Nghị quyết quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ (gọi tắt là dự thảo).

Theo nội dung dự thảo, diện tích nhà ở tối thiểu khi giải quyết đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp đối với khu vực nội thành là 15 m2 (gồm 12 quận); đối với khu vực ngoại thành là 8 m2 (gồm 18 huyện, thị xã). Diện tích nhà ở tối thiểu là diện tích được tính theo m2 sàn nhà cho một người thuê, mượn, ở nhờ.

Theo UBND Tp.Hà Nội, việc xây dựng dự thảo nhằm cụ thể hóa quy định của Luật Cư trú 2020, tạo cơ sở pháp lý để thành phố chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, trong đó có nội dung quản lý cư trú phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tp.Hà Nội kỳ vọng thông qua quy định này sẽ góp phần ổn định an ninh trật tự, đảm bảo đời sống an sinh xã hội của người dân.

Về cơ sở thực tiễn, UBND Tp.Hà Nội cho biết, một số tỉnh hoặc huyện thuộc thành phố trực thuộc Trung ương cũng đang có áp lực gia tăng dân số cơ học rất lớn; số người đăng ký cư trú tăng nhanh và biến động nhiều ở nhóm đối tượng có chỗ ở hợp pháp là nhà ở do thuê, mượn, ở nhờ.

Do đó, đối với trường hợp công dân đăng ký thường trú thuộc nhóm đối tượng này được Luật Cư trú 2020 quy định giao HĐND cấp tỉnh quyết định diện tích bình quân chỗ ở tối thiểu khi đăng ký thường trú nhằm đảm bảo điều kiện sống cần thiết cho người dân, phù hợp với yêu cầu quản lý về cư trú và tình hình, chính sách an sinh xã hội trên địa bàn; đồng thời cũng là quy định để có thể phân bổ dân cư.

Trong dự thảo, UBND Tp.Hà Nội cũng nêu nhiều căn cứ pháp lý, ý kiến đóng góp của Cục nghiệp vụ Bộ Công an và các sở, ngành, người dân và khẳng định việc ban hành Nghị quyết quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ là rất cần thiết, bảo đảm tính khả thi trong việc triển khai thực hiện.

Tp.Hà Nội dự kiến quy định người thuê nhà có diện tích tối thiểu 15m2 mới được đăng ký thường trú.

Trước đó, tháng 11/2022, dự thảo này từng được UBND Tp.Hà Nội trình HĐND thành phố để xem xét, thông qua vào kỳ họp cuối năm.

Trong dự thảo được xây dựng vào tháng 11/2022, thành phố đưa ra quy định diện tích nhà ở tối thiếu khi giải quyết đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn đối với nhóm nhà ở cũ có nguồn gốc sở hữu nhà nước thì hạn mức diện tích bình quân tối thiểu là 8 m2. Đối với nhóm nhà ở còn lại (không có nguồn gốc sở hữu nhà nước), dự thảo quy định diện tích bình quân tối thiểu là 20 m2.

Tuy nhiên, vài ngày sau đó, UBND Tp.Hà Nội có văn bản hỏa tốc xin lùi thời gian trình ban hành nghị quyết này để "đảm bảo đầy đủ các bước" theo quy định.