Sự tồn tại của các “chuồng cọp”, “lồng chim” lửng lơ trên không hàng chục năm nay tại các chung cư, khu tập thể cũ tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Người dân sống trong các “lô cốt” này hàng ngày vẫn đánh cược tính mạng, tự “nhốt” mình trong nhà kín không lối thoát.

Hà Nội: Rợn người với "chuồng cọp, lồng chim" giăng khắp chung cư, khu tập thể