Đường vành đai 3 bên dưới, đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long, tổng mức đầu tư 3.100 tỷ đồng đang được gấp rút thi công trước ngày thông xe 10/10.

Đường vành đai 3 bên dưới, đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long, tổng mức đầu tư 3.100 tỷ đồng đang được gấp rút thi công trước ngày thông xe 10/10.