Theo Cục Hải quan Long An, trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã thực hiện 2 vụ thanh tra chuyên ngành đối với 2 doanh nghiệp trên địa bàn, tổng số thu từ công tác thanh tra đạt trên 28,385 tỷ đồng, đã nộp ngân sách 24,158 tỷ đồng, tăng 12 lần so với chỉ tiêu trong năm 2018 (2 tỷ đồng).

Kiểm tra hàng hóa vi phạm tại trụ sở Chi cục Hải quan Đức Hòa, tỉnh Long An. Ảnh: Nguyễn Huế

Trong 28,385 tỷ đồng thu từ công tác thanh tra của Cục Hải quan Long An trong 6 tháng đầu năm tiền ấn định thuế là 18,47 tỷ đồng, tiền phạt chậm nộp thuế là 2,638 tỷ đồng, tiền phạt vi phạm hành chính là 7,25 tỷ đồng.

Cục Hải quan Long An cho biết, qua công tác thanh tra chuyên ngành từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phát hiện nhiều vi phạm từ các doanh nghiệp với số tiền thuế ấn định và tiền phạt khá lớn.

Điển hình, gần đây nhất, qua thanh tra một doanh nghiệp FDI có trụ sở tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An, đơn vị đã phát hiện doanh nghiệp này đã sử dụng hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế không đúng mục đích mà không khai báo việc chuyển đổi mục đích sử dụng với cơ quan Hải quan theo quy định.

Ngoài ra doanh nghiệp này còn vi phạm quy định về quản lý nguyên liệu, vật tư, sản xuất xuất khẩu dẫn đến hàng hóa thực tế tồn kho có sự chênh lệch (thừa, thiếu) so với hồ sơ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Từ những vi phạm nêu trên, Cục Hải quan Long An đã ban hành quyết định ấn định thuế đối với doanh nghiệp này 10,59 tỷ đồng. Trong đó có trên 2,3 tỷ đồng tiền thuế nhập khẩu, trên 21,6 triệu đồng tiền thuế bảo vệ môi trường, trên 8,2 tỷ đồng tiền thuế GTGT.

Ngoài ra, Cục Hải quan Long An cũng đã phạt doanh nghiệp này trên 8,9 tỷ đồng. Trong đó có trên 1,9 tỷ đồng tiền phạt chậm nộp thuế và gần 7 tỷ đồng tiền phạt vi phạm hành chính.

Trước đó, vào cuối tháng 4/2018, qua công tác thanh tra chuyên ngành, Cục Hải quan Long An cũng đã ấn định thuế 7,88 tỷ đồng, phạt chậm nộp thuế 718 triệu đồng, phạt vi phạm hành chính 26 triệu đồng đối với một doanh nghiệp FDI có trụ sở huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Doanh nghiệp này có hành vi vi phạm quy định về đưa nguyên liệu vật tư sản xuất XK đến cơ sở khác gia công mà không thông báo cho cơ quan Hải quan, và vi phạm quy định về quản lí nguyên liệu vật tư sản xuất XK dẫn đến hàng hóa thực tế tồn kho có sự chênh lệch (thừa, thiếu) so với hồ sơ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Nguyễn Huế