Được giao nhiệm vụ trông con nhưng ông bố lại mải chơi game để rồi nhận phải hậu quả hết sức khó đỡ.

Chia sẻ