Chỉ vì bạn gái quá mê các “ộp-pa“ mà bị hiểu nhầm trầm trọng khi đi ăn nhà hàng.