Hồng Quế sẽ đảm nhận vị trí vedette cho show trình diễn bộ sưu tập của NTK Hà Duy tại Kunming Fashion Week vào ngày 13/6.

hong que dap chuyen bay sang trung quoc dien thoi trang hinh 1 hong que dap chuyen bay sang trung quoc dien thoi trang hinh 2 hong que dap chuyen bay sang trung quoc dien thoi trang hinh 3 hong que dap chuyen bay sang trung quoc dien thoi trang hinh 4 hong que dap chuyen bay sang trung quoc dien thoi trang hinh 5 hong que dap chuyen bay sang trung quoc dien thoi trang hinh 6 hong que dap chuyen bay sang trung quoc dien thoi trang hinh 7 hong que dap chuyen bay sang trung quoc dien thoi trang hinh 8 hong que dap chuyen bay sang trung quoc dien thoi trang hinh 9 hong que dap chuyen bay sang trung quoc dien thoi trang hinh 10