Bộ LĐ-TB&XH và Đại học JeoJu (Hàn Quốc) vừa tổ chức Tọa đàm hợp tác đào tạo giữa trường này và một số trường nghề Việt Nam, trong đó tập trung vào các ngành kỹ thuật. Buổi tọa đàm diễn ra chiều 13/8/2019.

Ông Đỗ Văn Giang, Phó Vụ trưởng Đào tạo chính quy (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ LĐ-TB&XH) chia sẻ tại Tọa đàm. Đại diện trường đào tạo nghề của Việt Nam ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với Trường Đại học JeoJu. Đào tạo phải gắn với yêu cầu doanh nghiệp Đại diện trường đào tạo nghề của Việt Nam ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với Trường Đại học JeoJu.

Khánh Chi