Những người lính Không quân phải luyện tập thành thạo, xử lý các tình huống tác chiến và kỹ năng cứu các ngư dân bị nạn giữa biển để bay vào đất liền.

Những người lính Không quân phải luyện tập thành thạo, xử lý các tình huống tác chiến và kỹ năng cứu các ngư dân bị nạn giữa biển để bay vào đất liền.