Thắt cà vạt là một trong những điều cơ bản làm nên sự lịch lãm cho quý ông và đây là 10 kiểu thắt phổ biến hiện nay.

.images-common { margin-bottom: 10px; margin-top: 10px; } .images-common .images-container img { width: 100% !important; height: 100% !important; max-width: 100% !important; } .images-richard { margin-bottom: -5px; }