Sáng 8/4, Quốc hội đã chính thức phê chuẩn ông Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2021-2026, thay cho ông Phùng Xuân Nhạ.

Chân dung 28 thành viên Chính phủ sau kiện toàn

08/04/2021

Kết quả kiểm phiếu phê chuẩn 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng

08/04/2021

Chính phủ có 2 Phó Thủ tướng và 12 bộ trưởng, trưởng ngành mới

08/04/2021

BÁCH HỢP - THANH HẰNG