Chương trình này mang tên Dự án thử nghiệm laser trên không Boeing YAL-1, với trọng tâm là một chiếc Boeing-747 trang bị thêm bộ phận hình bầu dục có thể bắn chùm tia laser hóa học iodine oxy gắn ở mũi máy bay.