Góc khuất về cuộc đời của vị hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc

Tần Thủy Hoàng là vị hoàng đế đầu tiên thống nhất Trung Quốc, người để lại nhiều công trình khổng lồ cho nhân loại như Vạn Lý Trường Thành, lăng mộ kích thước thành phố nổi tiếng được bảo vệ bởi đội quân đất nung có kích thước thật.

Dân Việt