Ấn Độ: Đào được tổ của 256 quái vật, có con nặng hàng chục tấn

Các nhà khoa học vừa phát hiện ra Hệ tầng Lameta ở Thung lũng Narmada, miền Trung Ấn Độ, là một hệ thống tổ quái vật khổng lồ với mạng lưới 92 ổ trứng của thằn lằn hộ pháp.

24h