Năng lực xuất chúng, vì sao Lưu Phong lại bị Gia Cát Lượng đẩy vào chỗ chết?

Cái chết của Lưu Phong để lại nhiều tiếc nuối. Có ý kiến cho rằng nếu nhân vật này không chết, có khi vận mệnh của Thục Hán có lẽ cũng sẽ khác.

Dân Việt