Quách Tĩnh và Vi Tiểu Bảo: Đại anh hùng và tiểu lưu manh

Quách Tĩnh và Vi Tiểu Bảo là hai nhân vật quan trọng nhất trong sự nghiệp của nhà văn Kim Dung. Ở họ là sự đối lập giữa đại anh hùng và tiểu lưu manh.

Dân Việt