Cá sấu 100 tuổi qua đời, cả thị trấn muốn 'để tang'

Cộng đồng dân cư ở Cardwell, bang Queensland, Úc đang rất buồn sau sự ra đi của một con cá sấu 100 tuổi.

InfoNet